Karellen
Samkvæmt lögum um leikskóla, nr. 90/2008, skal vera starfandi foreldraráð við hvern leikskóla.
 • Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar.
 • Leikskólastjóri hefur frumkvæði að kosningu í foreldraráð.
 • Foreldrar kjósa fulltrúa sína í foreldraráð í ágúst ár hvert til eins árs í senn.
 • Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði.

Kosning í foreldraráð
 • Í ágúst ár hvert skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í foreldraráð.
 • hlutverk foreldraráðs samkvæmt lögum um leikskóla, nr. 90/2008.
 • Framboð og kosning fara fram, kosið er til eins árs.
 • Allir foreldrar hafa kosningarétt og kjörgengi.
Hlutverk foreldraráðs er að:
Gefa umsagnir til leikskólans um :
 • skólanámskrá
 • starfsáætlun
 • aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans

Fræðsluráð verður að samþykkja skólanámskrá og starfsáætlun. Til að hægt sé að leggja þær fyrir ráðið þarf umsögn foreldraráðs að liggja fyrir.


Fylgjast með :
 • framkvæmd skólanámskrár
 • framkvæmd annarra áætlana innan leikskólans
 • að skólanámskrá, starfsáætlun og aðrar áætlanir leikskólans séu kynntar fyrir foreldrum.

Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfinu.

Foreldraráð fjallar ekki um málefni einstakra barna eða starfsmanna.


Foreldraráð 2022-2023

Guðrún Gunnarsdóttir

Ester Inga Alfreðsdóttir

Dóra Björk Ólafsdóttir


© 2016 - 2023 Karellen